รายงานการติดตามผล
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5 เมษายน 2566

345


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26 ธันวาคม 2565

196


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4 เมษายน 2565

175


รายงานผลการดำเนินงาน  รอบ 6 เดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลคลองปราบ 

 

เอกสารแนบ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
30 ธันวาคม 2564

62


ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
30 ธันวาคม 2564

63


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
25 ตุลาคม 2564

82


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
2 เมษายน 2564

162


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30 ธันวาคม 2563

166


รายงานผลการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
21 พฤศจิกายน 2562

228


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี  2563 รอบ 6 เดือน 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
20 พฤศจิกายน 2562

215


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

เอกสารแนบ
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี พ.ศ. 2561 เดือนธันวาคม
7 ตุลาคม 2562

233


ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี พ.ศ. 2561 ธันวาคม

ประกาศ รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจำปี 2561
7 ตุลาคม 2562

246


ประกาศ รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจำปี 2561

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนธันวาคม 2561)
7 ตุลาคม 2562

248


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนธันวาคม 2561)

เอกสารแนบ
รายงานผลดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
7 ตุลาคม 2562

237


รายงานผลดำเนินการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เอกสารแนบ
รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
7 ตุลาคม 2562

244


รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

เอกสารแนบ