ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลคลองปราบ

เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี

โทรศัพท์ : 077-344117 โทรสาร : 077-344369

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : klongprab@hotmail.com

Google Map
เดินทางไปทต.คลองปราบ