กองช่าง
 • ส.ต.อ.สมพ้อง เชาว์ภาษี

  ปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ

  โทร. 085-7822520

 • นายวัชรินทร์ เมืองด้วง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  -

 • - ว่าง -

  วิศวกรโยธา

 • นางสาวจันทิมา อู่พยัคฆ์

  นายช่างโยธา

 • นางสนธยา ชัยเมือง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  โทร. 064-0659666

 • - ว่าง -

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • - ว่าง -

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายณัฐวุฒิ ศรชนะ

  พนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง

  โทร.082-0044384

 • นายมารุต ว่องย่อง

  พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา

 • - ว่าง -

  คนงาน

 • - ว่าง -

  คนงาน

 • - ว่าง -

  พนักงานท้ายรถขยะ

 • - ว่าง -

  พนักงานท้ายรถขยะ