กองช่าง
 • ส.ต.อ.สมพ้อง เชาว์ภาษี

  ปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ

  โทร. 085-7822520

 • ส.ต.อ.สมพ้อง เชาว์ภาษี

  ปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร. 085-7822520

 • --ว่าง--

  นายช่างโยธา

 • นางสนธยา ชัยเมือง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  โทร. 064-0659666

 • นายสุเมธี ดาววิจิตร

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  โทร.093-6209070

 • นายณัฐวุฒิ ศรชนะ

  พนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง

  โทร. 082-0044384

 • นางสาวยุพยง หาการ

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • - ว่าง -

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • ว่าง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายวิเชียร คันฉ่อง

  พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา

  โทร.090-1632932