เทศบาลตำบลคลองปราบ

เทศบาลตำบลคลองปราบ

เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
โทรศัพท์ : 077-344117 โทรสาร : 077-344369
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : klongprab@hotmail.com