ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี ครั้งที่ 21

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี ครั้งที่ 21

658

6 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

668

5 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

676

27 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนซอย ไทรทอง 31 ต.ค.66

ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนซอย ไทรทอง 31 ต.ค.66

694

31 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวันปิยมหาราช 2566

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวันปิยมหาราช 2566

670

23 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน

โครงการกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน

668

23 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2566

671

20 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทร มหาราช

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทร มหาราช

698

13 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

701

12 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย  เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

685

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวาย12ส.ค66

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวาย12ส.ค66

710

12 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ 39 ไร่

กิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ 39 ไร่

699

28 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

695

28 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
มอบของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.คลองปราบ

มอบของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.คลองปราบ

1004

19 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ที่มีพาหะนำโดยแมลง (ไข้เลือดออก)

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ที่มีพาหะนำโดยแมลง (ไข้เลือดออก)

978

26 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

803

22 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566

819

24 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2566

กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2566

715

13 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่โครงการขุดลอกคลองขรม ม.4 ต.คลองปราบ

ลงพื้นที่โครงการขุดลอกคลองขรม ม.4 ต.คลองปราบ

717

21 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ ตรวจสอบการสร้างลานและห้องน้ำ สำนักสงฆ์ถ้ำพระ

ลงพื้นที่ ตรวจสอบการสร้างลานและห้องน้ำ สำนักสงฆ์ถ้ำพระ

731

27 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...