ภาพกิจกรรม
กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ

กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ

939

13 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายเครื่องราชสักการและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

พิธีถวายเครื่องราชสักการและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

946

4 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

943

31 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

1252

29 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่มอบของให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ม. 2 และ ม.4

ลงพื้นที่มอบของให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ม. 2 และ ม.4

1257

26 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี2567

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี2567

1249

24 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่มอบของให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ม. 1,3,5

ลงพื้นที่มอบของให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ม. 1,3,5

1257

24 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปลูกปักรักษ์สมุนไพร ของศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ

กิจกรรมปลูกปักรักษ์สมุนไพร ของศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ

934

8 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี ครั้งที่ 21

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี ครั้งที่ 21

1946

6 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

1963

5 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

1959

27 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนซอย ไทรทอง 31 ต.ค.66

ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนซอย ไทรทอง 31 ต.ค.66

2060

31 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวันปิยมหาราช 2566

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวันปิยมหาราช 2566

1942

23 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน

โครงการกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน

1942

23 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2566

1942

20 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทร มหาราช

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทร มหาราช

1973

13 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

2010

12 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย  เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

1953

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมอบรมขับเคลื่อนจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือนและชุมชนประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

กิจกรรมอบรมขับเคลื่อนจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือนและชุมชนประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

1914

11 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภค ใส่ใจผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภค ใส่ใจผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ 2566

934

28 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...