ภาพกิจกรรม
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวาย12ส.ค66

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวาย12ส.ค66

29

12 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ 39 ไร่

กิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ 39 ไร่

27

28 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

24

28 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
มอบของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.คลองปราบ

มอบของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.คลองปราบ

337

19 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ที่มีพาหะนำโดยแมลง (ไข้เลือดออก)

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ที่มีพาหะนำโดยแมลง (ไข้เลือดออก)

314

26 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

138

22 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566

149

24 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2566

กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2566

52

13 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่โครงการขุดลอกคลองขรม ม.4 ต.คลองปราบ

ลงพื้นที่โครงการขุดลอกคลองขรม ม.4 ต.คลองปราบ

48

21 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ ตรวจสอบการสร้างลานและห้องน้ำ สำนักสงฆ์ถ้ำพระ

ลงพื้นที่ ตรวจสอบการสร้างลานและห้องน้ำ สำนักสงฆ์ถ้ำพระ

64

27 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่่วัดถ้ำขรม ม.1 ต.คลองปราบ

ลงพื้นที่่วัดถ้ำขรม ม.1 ต.คลองปราบ

56

16 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสา CPR และการใช้เครื่อง AED เมืองเงาะ โซนใต้ ตำบลคลองปราบ

โครงการจิตอาสา CPR และการใช้เครื่อง AED เมืองเงาะ โซนใต้ ตำบลคลองปราบ

70

25 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านชาวบ้านเพื่อมอบเงินช่วยเหลือในการยังชีพตามความจำเป็น

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านชาวบ้านเพื่อมอบเงินช่วยเหลือในการยังชีพตามความจำเป็น

71

24 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566

65

14 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสา CPR เมืองเงาะ โซนใต้ ตำบลคลองปราบ

โครงการจิตอาสา CPR เมืองเงาะ โซนใต้ ตำบลคลองปราบ

64

11 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ภารกิจลงพื้นที่พัฒนาลานผาผึ้ง ม.1 ต.คลองปราบ

ภารกิจลงพื้นที่พัฒนาลานผาผึ้ง ม.1 ต.คลองปราบ

61

4 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีปิดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 20

พิธีปิดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 20

73

29 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ภารกิจลงพื้นที่วัดถนนเลียบทางรถไฟ

ภารกิจลงพื้นที่วัดถนนเลียบทางรถไฟ

81

21 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ภารกิจลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ภารกิจลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

66

16 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ภารกิจลงพื้นที่สำรวจเส้นทางสายเลียบทางรถไฟ นาสาร-คลองปราบ-พรุพี

ภารกิจลงพื้นที่สำรวจเส้นทางสายเลียบทางรถไฟ นาสาร-คลองปราบ-พรุพี

65

8 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...