ภาพกิจกรรม
โครงการกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน
27
23 ตุลาคม 2566

เทศบาลตำบลคลองปราบ ได้จัดทำโครงการกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ 39 ไร่ หมู่ที่ 1 ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี