ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนซอย ไทรทอง 31 ต.ค.66
1089
31 ตุลาคม 2566

31 ต.ค.66 ท่านนายกสมหมาย หนูศรีแก้ว พร้อมทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบถนนซอยไทรทอง ม.4 พร้อมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ