ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี ครั้งที่ 21
658
6 ธันวาคม 2566

6 ธ.ค.66 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี ครั้งที่ 21 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ปรเมษฐ์ จินา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สุราษฎร์ธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธี ณ สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำคลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี