การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ภาพถ่ายกิจกรรมประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำเดือน มีนาคม 2567
5 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
การจัดทำแนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ของเทศบาลตำบลคลองปราบ
28 ธันวาคม 2565

0


การจัดทำแนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ของเทศบาลตำบลคลองปราบ

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
13 ธันวาคม 2565

0


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม 

เอกสารแนบ
กิจกรรมประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลแนวทางในการปฏิบัติงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร การป้องกันทุจริตในองค์กรเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565
26 มกราคม 2565

85


กิจกรรมประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลแนวทางในการปฏิบัติงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร การป้องกันทุจริตในองค์กรเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565

 

เอกสารแนบ