รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
24 ตุลาคม 2565

25


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ตุลาคม 2565

27


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 ตุลาคม 2564

86


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
ประกาศ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7 ตุลาคม 2564

85


ประกาศ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

เอกสารแนบ