การบริหารและทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
10 เมษายน 2566

25


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ
2 กันยายน 2565

47


คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

 

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4 เมษายน 2565

86


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดตำแหน่งเทศบาลตำบลคลองปราบ
4 เมษายน 2565

79


ประกาศกำหนดตำแหน่งเทศบาลตำบลคลองปราบ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ กองช่าง 1 อัตรา 

เอกสารแนบ
คำสั่งเทศบาลเรื่อง การจัดคนสู่ตำแหน่งตามประกาศกำหนดตำแหน่ง
4 เมษายน 2565

79


คำสั่งเทศบาลเรื่อง การจัดคนสู่ตำแหน่งตามประกาศกำหนดตำแหน่ง

 

เอกสารแนบ
ประกาศ แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (รอบปีงบประมาณ2564-2566)(ฉบับปรับปรุงครั้งที่3/2565)ประจำปีงบประมาณ 2565
4 เมษายน 2565

83


ประกาศ แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (รอบปีงบประมาณ2564-2566) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่3/2565) ประจำปีงบประมาณ 2565

 

เอกสารแนบ
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลพนักงานท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง
27 ธันวาคม 2564

78


ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลพนักงานท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง

เอกสารแนบ
คำสั่งเทศบาลเรื่องแก้ไขคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 กุมภาพันธ์ 2564

145


คำสั่งเทศบาลเรื่องแก้ไขคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
คำสั่งเทศบาลเรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 ตุลาคม 2563

141


เอกสารแนบ
คำสั่งเทศบาลเรื่อง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ของกองช่าง เทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 ตุลาคม 2563

140


คำสั่งเทศบาลเรื่อง เรื่อง   การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ของกองช่าง  เทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
28 กันยายน 2563

84


แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566

เอกสารแนบ
ประกาศเรื่องการใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ. 2564 – 2566)
28 กันยายน 2563

81


ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ

เรื่อง   การใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  (พ.ศ. 2564 – 2566)

 

เอกสารแนบ
คำสั่งเทศบาลเรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 ตุลาคม 2562

150


คำสั่งเทศบาลเรื่อง  การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ
คำสั่งเทศบาล เรื่องการบริหารกิจการของกองคลังประจำปีงบประมาณ2563
11 ตุลาคม 2562

140


คำสั่งเทศบาล เรื่องการบริหารกิจการของกองคลังประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
คำสั่งเทศบาล เรื่องการบริหารกิจการประจำของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563
11 ตุลาคม 2562

140


คำสั่งเทศบาล เรื่องการบริหารกิจการประจำของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
คำสั่งเรื่อง แตั่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ
9 พฤษภาคม 2561

132


คำสั่งเรื่อง แตั่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ

เอกสารแนบ
คำสั่งเทศบาลเรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักและผู้อำนวยการกอง
9 พฤษภาคม 2561

142


คำสั่งเทศบาลเรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักและผู้อำนวยการกอง

เอกสารแนบ
คำสั่งเรื่องมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ
1 เมษายน 2557

140


คำสั่งเรื่องมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

เอกสารแนบ