รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปี พ.ศ.2565
5 ตุลาคม 2565

28


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปี พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5 ตุลาคม 2564

94


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

เอกสารแนบ
แบบประเมินความพึงพอใจประจำปี 2563
30 กันยายน 2563

142


แบบประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2563

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของประชาชน ประจำปี 2563
30 กันยายน 2563

142


ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ

เรื่อง ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของประชาชน ประจำปี 2563

เอกสารแนบ
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปี 2563
30 กันยายน 2563

146


สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

เอกสารแนบ