การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
29 ธันวาคม 2565

16


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
4 ตุลาคม 2564

105


แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

ของเทศบาลตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
30 พฤศจิกายน 542

150


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

เอกสารแนบ