ข่าวรับสมัครงานโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองปราบ
10 มกราคม 2567

680


ประกาศเทศบาล เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองปราบ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองคลัง เทศบาลตำบลคลองปราบ