มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
12 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ ได้ที่นี่
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม
10 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรม สมาชิกสภาท้องถิ่น
19 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรม สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้ที่นี่
ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น
19 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่