นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศนโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
7 ตุลาคม 2565

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4 ตุลาคม 2564

91


ประกาศนโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลคลองปราบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ