การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
21 ตุลาคม 2562

245


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
15 ตุลาคม 2562

212


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
14 ตุลาคม 2562

230


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ