แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลคลองปราบ
9 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลคลองปราบ
19 กันยายน 2565

27


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลคลองปราบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลคลองปราบ
1 มีนาคม 2565

85


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลคลองปราบ

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลคลองปราบ
1 กุมภาพันธ์ 2565

99


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลคลองปราบ

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
21 ตุลาคม 2562

263


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   

 

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

 เอกสารแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  ส่วนที่ 1  , ส่วนที่ 2  ,  ส่วนที่ 3

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
20 กันยายน 2562

230


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

เอกสารแนบ