ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยวนผึ้ง (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลอง ปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25 มกราคม 2567

631