ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองวังช้าง - นบปราบ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิงตำบล คลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25 มกราคม 2567

639