ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนเจริญ (ช่วง2) หมู่ที่5 บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 พฤศจิกายน 2566

722