ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม. ๑ บ้านหนองปลิง ต. คลองปราบ เชื่อมต่อเทศบาลเมืองนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 กันยายน 2566

70