ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณถ้ำพระ หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ เชื่อมต่อเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 สิงหาคม 2566

22


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณถ้ำพระ หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ เชื่อมต่อเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ที่นี่