ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์บริเวณหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎรัธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 สิงหาคม 2566

750


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์บริเวณหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎรัธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ที่นี่