ข่าวรับสมัครงานโอน/ย้าย
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
16 สิงหาคม 2566

731


ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล  จำนวน   1  อัตรา 

2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุก 6 ล้อ) สังกัดกองช่าง   จำนวน    1    อัตรา