ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณถ้ำพระ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ เชื่อมต่อเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10 สิงหาคม 2566

31


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบบท่อส่งน้ำระบบประปา ท่อ HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว PN๑๐ (๘o มม.) ระยะทาง ๓๖๐.๐ㆍ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธาน ได้ที่นี่