ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำหน้าฝายคลองขรม หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 สิงหาคม 2566

723


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำหน้าฝายคลองขรม หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ที่นี่