ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2)
8 มิถุนายน 2566

734


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) ได้ที่นี่