ข่าวรับสมัครงานโอน/ย้าย
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง
16 พฤษภาคม 2566

192


ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง