งบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566
27 กันยายน 2565

0


 

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
28 กันยายน 2564

0


เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

รายละเอียดงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลคลองปราบ  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวมทั้งสิ้น  30,403,000  บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลคลองปราบ  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวมทั้งสิ้น  31,481,000  บาท   

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่าง

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564
1 ตุลาคม 2563

0


เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564
 

 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลคลองปราบ  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวมทั้งสิ้น  29,687,900  บาท   

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่าง

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563
15 ตุลาคม 2562

0


เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563
 

 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลคลองปราบ  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวมทั้งสิ้น  29,595,700 บาท   

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่าง

 

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559
7 ตุลาคม 2562

0


 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559

รายละเอียด

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลคลองปราบ  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวมทั้งสิ้น  19,689,000 บาท   

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่าง

 

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560
7 ตุลาคม 2562

0


 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลคลองปราบ  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวมทั้งสิ้น  26,495,000 .-  บาท   

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่าง

 

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561
7 ตุลาคม 2562

0


 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลคลองปราบ  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวมทั้งสิ้น  27,557,000  บาท   

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่าง

 

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562
7 ตุลาคม 2562

0


 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลคลองปราบ  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวมทั้งสิ้น  29,230,000 บาท   

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่าง

 

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558
6 ตุลาคม 2562

0


เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558

 

รายละเอียด

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลตำบลคลองปราบ  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวมทั้งสิ้น  18,196,000  บาท   

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่าง

 

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557
5 ตุลาคม 2562

0


ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี 2557
 
รายละเอียด

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลตำบลคลองปราบ  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวมทั้งสิ้น  16,097,000 บาท  

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่าง

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556
4 ตุลาคม 2562

0


รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบ  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวมทั้งสิ้น  15,199,850.-  บาท   

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่าง

เอกสารแนบ