รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
4 เมษายน 2565

0


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

 

เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11 ตุลาคม 2564

0


 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในรอบ 6 เดือน
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการรับจ่ายงบประมาณประจำปี 2563
30 ตุลาคม 2563

0


รายงานผลการรับจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

เอกสารแนบ
ประกาศเรื่องรายงานรายรับ-รายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ 2563
29 ตุลาคม 2563

0


ประกาศเรื่องรายงานรายรับ-รายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
19 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
20 พฤศจิกายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสถานะทางการเงินประจำปี 2556
7 ตุลาคม 2562

0


รายงานทางการเงินประจำปี 2556

เอกสารแนบ
ประกาศ รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2556
7 ตุลาคม 2562

0


เอกสารแนบ
รายงานสถานะทางการเงินรับ-จ่าย เดือนตุลาคมประจำปีงบประมาณ 2557
7 ตุลาคม 2562

0


รายงานสถานะทางการเงินรับ-จ่าย เดือนตุลาคม  ประจำปีงบประมาณ 2557

เอกสารแนบ
รายงานสถานะทางการเงินรับ-จ่าย เดือนพฤศจิกายนประจำปีงบประมาณ 2557
7 ตุลาคม 2562

0


รายงานสถานะทางการเงินรับ-จ่าย เดือนพฤศจิกายนประจำปีงบประมาณ 2557

เอกสารแนบ
รายงานสถานะทางการเงินรับ-จ่าย เดือนธันวาคมประจำปีงบประมาณ 2557
7 ตุลาคม 2562

0


รายงานสถานะทางการเงินรับ-จ่าย เดือนธันวาคมประจำปีงบประมาณ 2557

เอกสารแนบ
รายงานสถานะทางการเงินรับ-จ่าย เดือนมกราคมประจำปีงบประมาณ 2557
7 ตุลาคม 2562

0


 รายงานสถานะทางการเงินรับ-จ่าย เดือนมกราคมประจำปีงบประมาณ 2557

เอกสารแนบ
รายงานสถานะทางการเงินรับ-จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2557
7 ตุลาคม 2562

0


 รายงานสถานะทางการเงินรับ-จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2557

เอกสารแนบ
รายงานสถานะทางการเงินรับ-จ่าย เดือนมีนาคมประจำปีงบประมาณ 2557
7 ตุลาคม 2562

0


 รายงานสถานะทางการเงินรับ-จ่าย เดือนมีนาคมประจำปีงบประมาณ 2557

เอกสารแนบ
รายงานสถานะทางการเงินรับ-จ่าย เดือนเมษายนประจำปีงบประมาณ 2557
7 ตุลาคม 2562

0


 รายงานสถานะทางการเงินรับ-จ่าย เดือนเมษายนประจำปีงบประมาณ 2557

เอกสารแนบ
รายงานสถานะทางการเงินรับ-จ่าย เดือนพฤษภาคมประจำปีงบประมาณ 2557
7 ตุลาคม 2562

0


 รายงานสถานะทางการเงินรับ-จ่าย เดือนพฤษภาคมประจำปีงบประมาณ 2557

เอกสารแนบ
รายงานสถานะทางการเงินรับ-จ่าย เดือนมิถุนายนประจำปีงบประมาณ 2557
7 ตุลาคม 2562

0


รายงานสถานะทางการเงินรับ-จ่าย เดือนมิถุนายนประจำปีงบประมาณ 2557

เอกสารแนบ
รายงานสถานะทางการเงินรับ-จ่าย เดือนกรกฎาคมประจำปีงบประมาณ 2557
7 ตุลาคม 2562

0


รายงานสถานะทางการเงินรับ-จ่าย เดือนกรกฎาคมประจำปีงบประมาณ 2557

เอกสารแนบ
รายงานสถานะทางการเงินรับ-จ่าย เดือนสิงหาคมประจำปีงบประมาณ 2557
7 ตุลาคม 2562

0


รายงานสถานะทางการเงินรับ-จ่าย เดือนสิงหาคมประจำปีงบประมาณ 2557

เอกสารแนบ