การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การทำประชาคมการรับฟังและแสดงความคิดเห็นการขอใช้พื้นที่ส่าธารณประโยชน์ 39 ไร่ 2 งาน ( เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล บ้านหนองปลิง )
21 กุมภาพันธ์ 2566

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การทำประชาคมการรับฟังและแสดงความคิดเห็นการขอใช้พื้นที่ส่าธารณประโยชน์ 39 ไร่ 2 งาน ( เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล บ้านหนองปลิง ) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการประชุมประชาคมระดับตำบลคลองปราบ เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
11 ตุลาคม 2564

93


กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการประชุมประชาคมระดับตำบลคลองปราบ เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

เอกสารแนบ