การสร้างวัฒธรรม No Gift Policy
กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรคุณธรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต No Gift Policy ประจำปี 2566
9 กุมภาพันธ์ 2566

23


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรคุณธรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต No Gift Policy ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรคุณธรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น(ZERO TOLERANCE) คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2565
9 กุมภาพันธ์ 2565

90


กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรคุณธรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น(ZERO TOLERANCE) คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2565

 

เอกสารแนบ