ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
1 ธันวาคม 2566

0


สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

เอกสารแนบ
รายงานการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนพาณิชย์ ในเขตเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปี งบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
5 เมษายน 2566

16


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนพาณิชย์ ในเขตเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปี งบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนพาณิชย์ ในเขตเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปี งบประมาณ 2565
24 ตุลาคม 2565

16


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนพาณิชย์ ในเขตเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปี งบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนพาณิชย์ ในเขตเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปี งบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
8 เมษายน 2565

78


รายงานการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนพาณิชย์ ในเขตเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปี งบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)

 

เอกสารแนบ
รายงานการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนพาณิชย์ ในเขตเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปี งบประมาณ 2564
20 ตุลาคม 2564

79


รายงานการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนพาณิชย์ ในเขตเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปี งบประมาณ 2564

 

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2564

145


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2564

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
28 กุมภาพันธ์ 2564

138


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2564
31 มกราคม 2564

145


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2564

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563

137


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
30 พฤศจิกายน 2563

138


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
31 ตุลาคม 2563

143


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563