การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบปี 2566
5 เมษายน 2566

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565
20 เมษายน 2565

83


รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ
บันทึกและประกาศรายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565
20 เมษายน 2565

83


บันทึกและประกาศรายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565

เอกสารแนบ