การจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
4 เมษายน 2566

25


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
24 ตุลาคม 2565

16


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
4 ตุลาคม 2564

97


ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

 

เอกสารแนบ
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
30 กันยายน 2564

100


สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

 

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2564
9 เมษายน 2564

168


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2564

ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563)

ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม  พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม  พ.ศ.2564)

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
30 ตุลาคม 2563

0


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
9 ตุลาคม 2563

151


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2563
4 พฤษภาคม 2563

244


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2562
30 กันยายน 2562

239


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
1 กรกฎาคม 2562

233


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ