ประวัติความความเป็นมา
ประวัติความความเป็นมา
4 ตุลาคม 2562

0


ความหมาย

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลคลองปราบ (Khlong Prap Subdistrict Municipality)  ประกอบไปด้วยวงรีด้านนอกสองชั้นวงนอกสุดจะมีสองเส้น  มีชื่อเทศบาลตำบลคลองปราบอยู่ด้านบน  มีชื่ออำเภอ  จังหวัด  อยู่ด้านล่าง  วงกลมด้านในมีเส้นรอบวงหนึ่งเส้น  ภายในประกอบไปด้วย  ต้นไม้ใหญ่  เปลวเทียน  ภูเขาขรม  การจับมือ

         

          ต้นไม้ใหญ่ แทนความหมายของ ความร่มเย็นเป็นที่พึ่งพิงของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

          เปลวเทียน แทนความหมายของ การมีและให้ความรู้สร้างภูมิปัญญา ในด้านต่างๆ ใน ทุกภาคส่วน

          ภูเขา       ภูเขาขรมในตำบลคลองปราบ แทนความหมายของ ความมั่นคง แข็งแรง

          การจับมือ แทนความหมายของ ความสมัครสมาน สามัคคี การร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน

 

แผนที่ตำบลคลองปราบ