ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวคลองปราบ
ถ้ำขรม
7 ตุลาคม 2562

0


 

ถ้ำขรม

                จากคำบอกเล่าต่อๆ กันมาเกี่ยวกับโบราณสถาน  และโบราณวัตถุตลอดจนพระพิมพ์ต่าง ๆ ที่พบในถ้ำ  ขรมถ้ำพระ  เมื่อครั้งที่มีการสร้างพระธาตุนครศรี ฯ มี  เมืองแค้นต่าง ๆ ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เดิน  ทางไปเข้าร่วมบวงสรวงพระธาตุโดยนำเอาพระพุทธรูป และพระพิมพ์ต่างๆ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก  แต่ปรากฏว่า

 ระหว่างเดินทางมาถึง พื้นที่ ถ้ำขรมถ้ำพระซึ่งทราบข่าวว่าไทยกำลังทำศึกกับพม่าแล้วแพ้ จึงนำทรัพย์สินมีค่า ทั้งหมดมาซ่อนไว้บริเวณถ้ำต่าง ๆ ในเทือกเขาขรม และ  ไม่ได้นำออกจากที่ซ่อนได้หมด บางส่วนจึงยังคงค้างไว้ ที่ถ้ำต่าง ๆถึงปัจจุบัน แต่เป็นที่น่าเสียดายเพราะก่อนที่  อบต.คลองปราบ จะเข้าไปดูแลอนุรักษ์ร่วมกับชาวบ้าน นั้น ได้มีคนขุดค้น ลักลอบ ทำลายไปเป็นจำนวนมาก  จนปัจจุบันยังเหลือเพียงส่วนน้อย เช่น พระพุทธรูปองค์ ใหญ่เพียง 2 องค์ , องค์ขนาดกลางประมาณ 7 องค์ ถ้ำต่าง ๆ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ชมรังผึ้ง
7 ตุลาคม 2562

0


 

น้ำผึ้งแท้ถ้ำขรม

เป็นน้ำผึ้งป่าตามธรรมชาติ บริเวณเขาขรม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ และเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของหมู่บ้าน  เพื่อเป็นการนำทรัพยากรมาใช้อย่างมีคุณค่า

ทึ่งถ้ำพระ
4 ตุลาคม 2562

0


 

ทึ่งถ้ำพระ

              ถ้ำพระ ภูเขาถ้ำพระนี้อยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ  ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร  ไปทางทิศใต้ประมาณ 3 กม. เป็นถ้ำลึกเข้าไปประมาณ 30 เมตร ในถ้ำมีพระประธานหล่อด้วยหิน หน้าตักกว้าง 1 ศอก 6 นิ้ว และมีพระพุทธรูปหลายองค์ ซึ่งทั้งหมดสร้างด้วยดินและศิลาแลง แต่ส่วนมากชำรุด สันนิษฐานว่าสร้างมานานไม่ต่ำกว่าพันปี