ภาพกิจกรรม
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2566
31
20 ตุลาคม 2566

วันนี้เวลา 10.00 น  ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลคลองปราบได้มีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2566