ภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทร มหาราช
37
13 ตุลาคม 2566

เทศบาลตำบลคลองปราบร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทร มหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านนาสาร