ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
46
28 กันยายน 2566

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย  เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน  ณ ลานหน้าเสาธง  เทศบาลตำบลคลองปราบ