<>
  เทศบาลตำบลคลองปราบ
  ตำบล.คลองปราบ อำเภอ.บ้านนาสาร
จังหวัด.สุราษฎร์ธานี 84120
โทรศัพท์ 077-344117 โทรสาร 077-344117
www.klongprab.go.th